Khách sạn Holiday Beach

Tháng Hai 23, 2017

Là một khách sản theo chuẩn 5 sao Quốc tế nên công tác an ninh tại khách sạn Holiday Beach  luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du  khách lưu trú tại đây, là đối tác cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách sạn Công ty bảo vệ Hải Vân Long đã cung cấp nguồn nhân sự đáp ứng được các yêu cầu theo nội qui chuẩn của khách sạn đưa ra, xử lý tình huống khá tốt nên tôi luôn an tâm về công tác an ninh, an toàn của khách sạn mình