THÔNG ĐIỆP HẢI VÂN LONG

Tháng Tư 27, 2020

 

Kính gửi toàn thể CBCNV Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Vân Long Thân Mến,

Không nhân viên nào phải nghỉ việc cả!
Cả nước chống dịch, chúng ta cũng chống dịch. Lúc kinh doanh thuận lợi thì kêu gọi toàn thể nhân viên làm hết lòng hết dạ, lúc gặp khó khăn này chúng ta phải biết chia sẽ, nương tựa vào nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này bởi ảnh hưởng của COVID-19.
– Các Đ/C phải xác định mình sẽ no đói có nhau nhé. Yên chí làm tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại mục tiêu.
– Quyết thắng COVID-19
Trân trọng cảm ơn!