Ngân hàng BIDV

Tháng Hai 23, 2017

Ngân hàng BIDV chúng tôi trong nhiều năm qua đã ký kết thực hiện với một vài Công ty bảo vệ có thương hiệu lớn tại Đà Nẵng nhưng hầu hết chưa đáp ứng được những nội qui, qui định của ngành Ngân hàng về lĩnh vực an ninh, an toàn trong lĩnh vực hoạt động đặc thù của mình, từ ngày lựa chọn Công ty bảo vệ Hải Vân Long là đối tác cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đơn vị, chúng tôi đã trải nghiệm và đã yên tâm hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hệ thống  tại các Phòng giao dịch trực thuộc cũng như  các Trụ sở chính của Ngân hàng.